Akdeniz Üniversitesi

Misyonumuz:

Toplumsal  Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nin misyonu, Akdeniz Üniversitesi ile toplum arasında bağları güçlendiren, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştiren, toplumun güncel sorunlarını belirleyen ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayan, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almayı teşvik eden, topluma hizmet çalışmalarının fakülte ve yüksekokullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve beceriler kazandıran kurumsal bir merkez oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasıdır.

Vizyonumuz:

Toplumsal  Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için toplumun gven içinde yaşaması için başta üniversite öğrencilari olmak üzere her yaştan bireyin sorumluluk almasını sağlamak, ulusal alanda toplumsal duyarlılık projeleri için ihtiyaç duyulan tüm kurum/ kuruluşlar dâhil olmak üzere tüm paydaşların bu süreçte yer almasını sağlayan iletişim faaliyetlerini tamamlamak ve ilgili tüm hedef kitlenin bu projelerden faydalanmasını sağlamaktır.

Sayfa Özeti: TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTTIRMA GEL UYG VE ARŞ MERKEZİ

Anahtar Kelimeler: